Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo'r Strategaeth Cronfeydd Wrth Gefn a Chyllid Wedi'i Sicrhau.

Reference Number: PCCG-2018-038

Date Added: Dydd Mercher, 19 Medi 2018

Details:

Mae Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992, adrannau 31A, 32, 42A a 43 yn gofyn bod Awdurdodau 'Bilio' a 'Phraeseptio' yng Nghymru a Lloegr yn rhoi sylw dyledus i lefel y cronfeydd wrth gefn sydd eu hangen i gwrdd â gwariant amcangyfrifedig y dyfodol wrth gyfrifo gofynion y gyllideb. Yn y cyd-destun hwn, mae'r Comisiynydd yn Awdurdod Praeseptio.

Attachments: