Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ymestyn y contract gyda Umbrella Cymru i ddarparu gwasanaeth dros dro i blant a phobl ifanc sydd wedi dioddef neu wedi bod yn dyst i drosedd am bedwar mis ychwanegol o 9 Tachwedd 2018.

Reference Number: PCCG-2018-037

Date Added: Dydd Mercher, 19 Medi 2018

Details:

Cyfanswm y gost fydd £12,000 am yr estyniad o bedwar mis. Mae hyn wedi costio £3,000 y mis i ddarparu 37.5 awr o gymorth staff a'r holl gostau sy'n gysylltiedig â darparu'r gwasanaeth.

Attachments: