Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi derbyn Adroddiad Blynyddol y Cydbwyllgor Archwilio ar gyfer 2017-18.

Reference Number: PCCG-2018-035

Date Added: Dydd Gwener, 3 Awst 2018

Details:

Cyhoeddwyd Adroddiad Blynyddol y Cydbwyllgor Archwilio ar gyfer 2017-18 i gyd-fynd â chyhoeddi'r Datganiad Cyfrifon.

Attachments: