Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd ar 23 Ebrill 2018 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

Reference Number: PCCG-2018-030

Date Added: Dydd Iau, 21 Mehefin 2018

Attachments: