Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i roi £9,552.92 i Cymorth i Ddioddefwyr am chwe mis i gynyddu ei allu i brosesu atgyfeiriadau a chysylltu â dioddefwyr.

Reference Number: PCCG-2018-028

Date Added: Dydd Iau, 21 Mehefin 2018

Details:

Bydd Gwahoddiad i Dendro newydd yn cael ei gyhoeddi o 2019 a fydd yn rhoi ystyriaeth lawn i ofynion holl wasanaethau Connect Gwent.

Attachments: