Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i roi cyllid i sefydliadau partner ar gyfer blwyddyn ariannol 2018-19.

Reference Number: PCCG-2018-008

Date Added: Dydd Gwener, 23 Mawrth 2018

Details:

Bu panel yn cynnwys cynrychiolwyr o Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Heddlu Gwent a Phartneriaeth Gwent Mwy Diogel yn trafod dyrannu cyllid i sefydliadau. Cafodd argymhellion y panel eu hystyried gan y Comisiynydd Heddlu a Throseddu yng nghyfarfod Bwrdd Gweithredol Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu ar 30 Mehefin 2018 lle y cytunwyd y byddai cyfanswm o £673,663 yn cael ei ddyrannu i sefydliadau llwyddiannus.

Attachments: