Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ddyfarnu'r contract ar gyfer darparu cynllun dargyfeirio alcohol i gyflenwr A (TTC Group (UK) Ltd ) yn unol â pharagraff 84, Tendr Mwyaf Manteisiol yn Economaidd, y Llawlyfr Llywodraethu

Reference Number: PCCG-2018-005

Date Added: Dydd Gwener, 12 Ionawr 2018

Details:

Dyfernir y contract am gyfnod o ddwy flynedd gydag opsiwn i ymestyn am ddau gyfnod blynyddol pellach.

Attachments: