Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i roi cymorth ariannol i ddigwyddiadau Adenydd i Hedfan ar gyfer 2018/19. Amcangyfrifir mai uchafswm y gost gyffredinol yw £15,000 yn seiliedig ar wariant y rhaglen yn y flwyddyn flaenorol.

Reference Number: PCCG-2018-004

Date Added: Dydd Mawrth, 23 Ionawr 2018

Attachments: