TREULIAU A GWARIANT - COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDDU

Diffinnir treuliau fel y costau a ysgwyddwyd gan y Comisiynydd yn barod wrth gyflawni ei ddyletswyddau ac y mae'n eu hawlio yn ôl gan y sefydliad.

Diffinnir gwariant fel unrhyw gost a ysgwyddir gan y sefydliad ar ran y Comisiynydd.

Sylwer: 

1. Ble y bo'n briodol mae'r holl filltiroedd o'r cartref i'r gwaith wedi cael eu tynnu cyn cyflwyno'r hawliad.

2. Dim ond dosbarth safonol a ddefnyddir i deithio oni nodir yn wahanol.

3. Mae gan y Comisiynydd gerdyn rheilffordd pobl hŷn a ddefnyddir wrth archebu tocynnau trên gan leihau'r gost.

4. Wrth archebu tocynnau teithio a llety mae'r holl opsiynau sydd ar gael yn cael eu cymharu er mwyn sicrhau gwerth am arian.

5. Mae pob hawliad yn cael ei ad-dalu oni bai y nodir yn wahanol.

2023/24


2022/23


2021/22


2020/21


2019/20


2018/19


2017/18


2016/17 (Comisiynydd blaenorol tan fis Mai 2016)