Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth o Stelcio

28ain Ebrill 2022

Eleni, mae Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth o Stelcio yn tynnu sylw at y rôl hollbwysig mae eiriolwyr stelcio yn ei chwarae yn pontio'r bwlch rhwng y dioddefwr a'r system cyfiawnder troseddol. 

Ni fydd stelcio ac aflonyddu'n cael eu goddef, ac mae fy swyddfa i a Heddlu Gwent wedi ymroi i roi cymorth i ddioddefwyr y drosedd arswydus hon.

Mae rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael i ddioddefwyr ar gael ar wefan Heddlu Gwent