Steilio fe mas

11eg Ionawr 2022

Mae cyfres o sesiynau gwybodaeth Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol AM DDIM ar gael i unrhyw un sy’n gweithio yn y sector gwallt a harddwch.

Bydd y sesiynau’n eich helpu chi i adnabod arwyddion camdriniaeth a dysgu pa gymorth sydd ar gael.

Cliciwch y dolenni isod i drefnu lle.

Trefnwch le heddiw:

 

 

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â VAWDASV Gwent vawdasv.gwent@newport.gov.uk

Rhanwch os gwelwch yn dda.