Newidiadau i drefn cwynion Heddlu Gwent

31ain Ionawr 2020

O ddydd Llun 1 Chwefror bydd angen i drigolion sydd am wneud cwyn i Heddlu Gwent gysylltu ag Adran Safonau Proffesiynol y llu, yn hytrach na fy swyddfa i.

Bydd fy swyddfa i'n dal yn gyfrifol am ymchwilio i gwynion yn erbyn y Prif Gwnstabl.

Gallwch gysylltu â'r Adran Safonau Proffesiynol ar Publicresponse@gwent.pnn.police.uk, trwy ffonio 01633 642037 neu ar wefan Heddlu Gwent. https://www.gwent.police.uk/cy/cysylltwch-a-ni/mae-eich-barn-yn-cyfrif/gwneud-cwyn/