Cysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd

18fed Mawrth 2020

Yn dilyn cyfarwyddyd y Llywodraeth y dylai gweithwyr weithio gartref ble y bo hynny’n bosibl, mae tîm Swyddfa’r Comisiynydd yn gweithio o bell ar hyn o bryd.

Os yn bosibl, dylech anfon e-bost uniongyrchol at yr aelod staff rydych am gysylltu ag ef neu hi, neu dylech ei ffonio’n uniongyrchol.

Os nad oes gennych chi fanylion cyswllt uniongyrchol, gallwch e-bostio commissioner@gwent.pnn.police.uk  neu, os nad yw e-bost yn bosibl, gallwch ffonio 01633 642200.

Ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau, cysylltwch â commissioner@gwent.pnn.police.uk