Arolwg o ddiogelwch swyddogion

Mae'r Gymdeithas Comisiynwyr Heddlu a Throsedd yn cynnal arolwg cenedlaethol o ddiogelwch swyddogion heddlu.

Maen nhw eisiau deall barn y cyhoedd am gadw swyddogion heddlu'n ddiogel.

I gymryd rhan - ewch i www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=157070845450