Archwilio Cyfrifon - Hysbysiad o Hawliau Cyhoeddus

9fed Tachwedd 2017

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent a Phrif Gwnstabl Heddlu Gwent. Hysbysiad o Ardystiad Cwblhau Archwiliad 

Rhoddir hysbysiad drwy hyn bod yr archwiliad o gyfrifon Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent a chyfrifon Prif Gwnstabl Gwent ar gyfer y flwyddyn yn dod i ben 31 Mawrth 2017 bellach wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd barn ddiamod a’r dystysgrif archwilio cyfrifon ar 26 Tachwedd i 2017, ac nid oedd rhaid i’r Archwilydd Penodedig gyhoeddi adroddiad er budd y cyhoedd dan Adran 22 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

Mae’r datganiad cyfrifon ar gael i’w archwilio gan etholwyr llywodraeth leol yn yr Adran Gyllid, Pencadlys yr Heddlu, Croesyceiliog, Cwmbran rhwng 9.00 a.m. a 5.00 p.m. dydd Llun i ddydd lau a rhwng 9.00 a.m. a 4.00 p.m. ddydd Gwener. 
 

DARREN GARWOOD-PASK                        NIGEL STEPHENS  
Prif Swyddog Cyllid                                     Prif Swyddog Cynorthwyol - Adnoddau
Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu                   Heddlu Gwent
a Throseddu Gwent

                                           Pencadlys yr Heddlu
                                                Croesyceiliog
                                                   Cwmbrân
                                                   NP44 2XJ