Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi cyllid ar gyfer Gwasanaeth Interim i Ddioddefwyr sy’n Blant a Phobl Ifanc.

Reference Number: PCCG-2022-041

Date Added: Dydd Mawrth, 13 Mehefin 2023

Details:

Mae Umbrella Cymru wedi derbyn £77,948 ar gyfer darparu’r gwasanaeth hwn yn 2023/24. Bwriedir cynnal ymarfer ail gomisiynu ar gyfer gwasanaethau i ddioddefwyr sy’n oedolion yn 2023/24 a gyda’r oedi o ran caffael gwasanaeth i ddioddefwyr sy’n blant a phobl ifanc, mae’n briodol yn awr ehangu cwmpas yr ymarfer ail gomisiynu ar gyfer gwasanaethau i ddioddefwyr sy’n oedolion i gynnwys caffael gwasanaeth i blant a phobl ifanc.

Attachments: