Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cymeradwyo'r diwygiadau i'r Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

Reference Number: PCCG-2021-029

Date Added: Dydd Iau, 17 Mawrth 2022

Details:

Mae'r Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol yn cael ei adolygu bob blwyddyn gan y Grŵp Cynllunio Strategol. Fel arfer byddai'r Cydbwyllgor Archwilio yn derbyn y diwygiadau i'r Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol i'w cymeradwyo cyn cyfarfod y Bwrdd Perfformiad Strategaeth. Fodd bynnag, oherwydd newidiadau i ddyddiadau'r cyfarfod, cymeradwywyd y diwygiadau mewn egwyddor gan y Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl yng nghyfarfod y Bwrdd Perfformiad Strategaeth ar yr 2 Fawrth 2022 yn amodol ar unrhyw ddiwygiadau a argymhellwyd gan y Cydbwyllgor Archwilio ar y 9 Fawrth 2022.

Attachments: