Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cynnal arolwg o ffeiliau'n ymwneud â chwynion yn erbyn swyddogion a staff Heddlu Gwent.

Reference Number: PCCG-2021-027

Date Added: Dydd Gwener, 18 Chwefror 2022

Details:

Mae'r Comisiynydd yn fodlon bod y cwynion a archwiliwyd wedi cael eu trin yn briodol gan y Prif Gwnstabl

Attachments: