Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro perfformiad ei swyddfa yn ystod 2020/21 mewn perthynas â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Reference Number: PCCG-2021-007

Date Added: Dydd Mercher, 30 Mehefin 2021

Details:

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn rhoi mynediad i wybodaeth a gedwir gan awdurdodau cyhoeddus. O dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, mae dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i gyhoeddi gwybodaeth benodol am eu gweithgareddau. Cyfeirir at hyn fel Cynllun Cyhoeddi. Mae gan y cyhoedd hawl i ofyn am unrhyw wybodaeth gofnodedig a gedwir ganddynt hefyd.

Attachments: