Cytunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i ddyfarnu arian o'r gronfa Diogelwch Cymunedol a Throseddau Ieuenctid i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2021 - 31 Mawrth 2022.

Reference Number: PCCG-2020-063

Date Added: Dydd Llun, 12 Ebrill 2021

Attachments: