Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cadarnhau Cyllideb yr Heddlu a Throseddu ar gyfer 2021/22.

Reference Number: PCCG-2020-061

Date Added: Dydd Llun, 22 Chwefror 2021

Details:

Mae'n ofynnol bod y Comisiynydd yn pennu'r gyllideb ar gyfer 2021-22 ac yna'n pennu praesept treth y cyngor mewn ymgynghoriad â Phanel yr Heddlu a Throseddu.

Attachments: