Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i roi cyllid i gyfrannu at ddarparu Eiriolwr Annibynnol ar gyfer Trais Domestig (IDVA) am y flwyddyn ariannol 2021/22.

Reference Number: PCCG-2020-053

Date Added: Dydd Gwener, 19 Mawrth 2021

Attachments: