Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofrestri rhoddion a lletygarwch a buddiannau busnes ei swyddfa ar gyfer 2019-20.

Reference Number: PCCG-2020-034

Date Added: Dydd Gwener, 23 Hydref 2020

Details:

Mae’r Comisiynydd yn fodlon bod pob datganiad y mae ei swyddfa wedi ei wneud yn dderbyniol, yn unol â’r polisïau a gweithdrefnau perthnasol.

Attachments: