Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi cyllid pellach i gyfrannu at ddarparu Eiriolwr Annibynnol ar gyfer Trais Domestig (IDVA) am y flwyddyn ariannol 2020/21.

Reference Number: PCCG-2020-009

Date Added: Dydd Llun, 11 Mai 2020

Details:

Rhoddir y cyllid i Gyngor Dinas Casnewydd, sy'n arwain y gwaith o drefnu darpariaeth y gwasanaeth IDVA ar hyn o bryd, nes bydd trefniadau comisiynu a chyllid hirdymor wedi cael eu cytuno.

Attachments: