Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd ar 28 Hydref 2019 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

Reference Number: PCCG-2019-069

Date Added: Dydd Gwener, 17 Ionawr 2020

Attachments: