Ar ôl cymeradwyaeth gan y Panel Heddlu a Throsedd ar 12 Awst 2019, mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd wedi penodi Ms Pamela Kelly yn Brif Gwnstabl Heddlu Gwent.

Reference Number: PCCG-2019-060

Date Added: Dydd Llun, 12 Awst 2019

Attachments: