Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ymestyn y contract ar gyfer darparu Gweithwyr Asiantaeth am naw mis arall.

Reference Number: PCCG-2019-059

Date Added: Dydd Gwener, 8 Tachwedd 2019

Details:

Mae hyn yn unol â pharagraff 124(b) Rheolau Sefydlog Contract yn y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

Attachments: