Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi cymorth ariannol i ddigwyddiadau Wings to Fly ar gyfer 2019/20. Amcangyfrifir mai £16,750 fydd uchafswm y gost.

Reference Number: PCCG-2019-057

Date Added: Dydd Mawrth, 12 Tachwedd 2019

Attachments: