Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd ar 18 Chwefror 2019 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

Reference Number: PCCG-2019-016

Date Added: Dydd Llun, 18 Mawrth 2019

Attachments: