Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi penderfynu datgomisiynu'r datrysiad rheoli busnes a brynwyd gan Swyddfa'r Comisiynydd ym mis Mehefin 2015.

Reference Number: PCCG-2019-006

Date Added: Dydd Mawrth, 6 Awst 2019

Attachments: