Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd ar 22 Hydref 2018 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

Reference Number: PCCG-2018-045

Date Added: Dydd Gwener, 16 Tachwedd 2018

Attachments: