Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ymestyn y contract gyda Solo Service Group Ltd sy'n dod i ben ar 30/09/2018, am chwe mis gydag opsiwn i ymestyn am un mis arall.

Reference Number: PCCG-2018-040

Date Added: Dydd Llun, 24 Medi 2018

Details:

Mae'r holl opsiynau ymestyn eisoes wedi cael eu cymryd dan y contract glanhau gwreiddiol. Mae'r cais am estyniad na ellid ei ragweld er mwyn caniatáu amser i gynnal proses dendro sy'n cydymffurfio. Er mwyn lliniaru'r risg hwn, bydd Hysbysiad Tryloywder Ex Ante Gwirfoddol yn cael ei gyhoeddi a fydd yn hysbysu’r farchnad ymlaen llaw am yr estyniad arfaethedig ac yna bydd cyfnod penodol o 10 diwrnod ar gyfer lleisio unrhyw bryderon. Os na chaiff unrhyw bryderon eu lleisio yn ystod y cyfnod hwn, ni ellir herio'r dyfarniad wedi hynny.

Attachments: