Mae cynllun grant Cronfa Gymunedol yr Heddlu wedi cael ei greu i dargedu'r arian a dderbynnir trwy Ddeddf Enillion Troseddau a thrwy werthu eiddo nad oes neb wedi'i hawlio ac eiddo sydd wedi cael ei ganfod, fel ein bod yn cefnogi sefydliadau yn rhai o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Ngwent.

Reference Number: PCCG-2018-034

Date Added: Dydd Gwener, 3 Awst 2018

Details:

Rhaid i sefydliadau / grwpiau sydd â diddordeb mewn gwneud cais am gyfran o'r cyllid blynyddol o £300,000 allu dangos yr effaith gadarnhaol y bydd eu prosiect yn ei gael ar y cymunedau maent yn eu gwasanaethu. Nod y gronfa yw rhoi cymorth i sefydliadau/grwpiau sy'n ceisio helpu plant a phobl ifanc sydd mewn perygl o fynd i mewn i'r system cyfiawnder troseddol neu sydd wedi dod yn ddioddefwyr. Bydd angen

Attachments: