Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ddarparu cyllid i Cymorth i Fenywod Cyfannol i sicrhau bod eu gwasanaethau cefnogi dioddefwyr troseddau rhywiol yng Ngwent yn parhau.

Reference Number: PCCG-2018-026

Date Added: Dydd Iau, 21 Mehefin 2018

Details:

Mae'r cyllid fel a ganlyn ar gyfer 2018-19: * Gwasanaeth cynghorydd trais rhywiol annibynnol: £20,600 *Gwasanaethau cwnsela oedolion ar gyfer achosion o gam-fanteisio ar blant yn rhywiol a cham-drin plant yn rhywiol nad ydynt yn rhai diweddar: £48,410

Attachments: