Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu wedi cymeradwyo penodiad Willmott Dixon fel y prif gontractwr adeiladu ar gyfer Canolfan Y Fenni.

Reference Number: PCCG-2020-060

Date Added: Dydd Gwener, 19 Mawrth 2021

Attachments: