Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo'r diwygiadau i'r Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

Reference Number: PCCG-2020-049

Date Added: Dydd Mercher, 3 Mawrth 2021

Details:

Caiff y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol ei adolygu bob blwyddyn gan y Grŵp Cynllunio Strategol. Cafodd y diwygiadau eu hystyried gan y Cydbwyllgor Archwilio yn ei gyfarfod a gynhaliwyd ar 1 Mawrth 2021 cyn y gofynnwyd am gymeradwyaeth derfynol gan y Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl yng nghyfarfod y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad ar 3 Mawrth 2021.

Attachments: