Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cymeradwyo’r diwygiadau i Weithdrefn Rhyddid Gwybodaeth Swyddfa'r Comisiynydd.

Reference Number: PCCG-2019-037

Date Added: Dydd Llun, 15 Gorffennaf 2019

Details:

Mae'r weithdrefn wedi cael ei diweddaru i adlewyrchu'r Cod Ymarfer newydd a gyhoeddwyd dan Adran 45 Deddf Rhyddid Gwybodaeth y llywodraeth.

Attachments: