Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi dyfarnu cyllid o £10,000 yr un i'r ddwy Ardal Blismona Leol ar gyfer 2018/19.

Reference Number: PCCG-2019-024

Date Added: Dydd Llun, 28 Hydref 2019

Details:

Ardal Blismona Leol y Dwyrain - Cyfanswm a wariwyd = £1476.00 Ardal Blismona Leol y Gorllewin - Cyfanswm a wariwyd = £4622.39

Attachments: