Mis Pride

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, yn cefnogi Mis Pride sy'n cael ei gynnal ym mis Mehefin.  Dywedodd: “Mis Mehefin yw Mis Pride pan...

Cyfarfod â gweinidog plismona’r DU

Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu Jeff Cuthbert wedi ymuno â chydweithwyr ledled y DU mewn cynhadledd dros y ffôn â gweinidog plismona'r DU, Kit Malthouse,...

Ymgyrch Uplift

Mae'r Swyddfa Gartref wedi rhyddhau'r ffigurau recriwtio diweddaraf ynghylch Ymgyrch Uplift. Ledled y DU, mae 3,005 o heddweision ychwanegol yn rhan o'r...