Pobl ifanc yn adfer canolfan gymuned

Mae tîm o bobl ifanc o Brosiect Pobl Ifanc Maendy yng Nghasnewydd wedi bod yn gweithio i adfer ystafell yn eu canolfan gymuned ar ôl iddi gael ei thargedu gan...