Newidiadau i drefn cwynion Heddlu Gwent

O ddydd Llun 1 Chwefror bydd angen i drigolion sydd am wneud cwyn i Heddlu Gwent gysylltu ag Adran Safonau Proffesiynol y llu, yn hytrach na fy swyddfa i. Bydd...

Diwrnod Cofio'r Holocost

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, wedi ymuno ag arweinwyr cymuned ac arweinwyr grwpiau ffydd ym Mhencadlys Heddlu Gwent i gofio'r chwe...

Cyfres newydd o 'Crash Detectives'

Nos Lun, dechreuodd cyfres newydd o'r gyfres lwyddiannus 'Crash Detectives' ar y BBC, sy'n dilyn Uned Ymchwilio i Wrthdrawiadau ar y Ffyrdd Heddlu Gwent. ...

Uned Heddlu Bach newydd ym Mlaenau

Ymunodd tîm Swyddfa'r Comisiynydd â Heddlu Gwent i groesawu'r uned Heddlu Bach newydd ym Mosg Berea ym Mlaenau ddydd Llun. Dywedodd y Comisiynydd Heddlu a...

Arolwg Troseddu Cymru a Lloegr

Mae’r Arolwg Troseddu diweddaraf ar gyfer Cymru a Lloegr yn dangos bod Gwent yn dal i fod yn un o'r llefydd mwyaf diogel yn y DU -...

Y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd

Mae Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent yn recriwtio Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd ar hyn o bryd. Mae Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd yn aelodau'r...

Blwyddyn Newydd Dda

Hoffwn ddechrau 2020 trwy ddymuno Blwyddyn Newydd Dda i bob un ohonoch chi a diolch i’r swyddogion a staff heddlu, a chydweithwyr yn y gwasanaethau brys, a oedd...