Cadwch yn ddiogel ac arhoswch yn lleol

Sylwadau gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, yn dilyn y sesiwn briffio Coronafeirws diweddaraf gan y Prif Weinidog. Dywedodd: "Heddiw...

Cynllun ariannu diogelwch mannau addoli

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi croesawu cynllun ariannu gan Y Swyddfa Gartref i helpu i warchod mannau addoli rhag troseddau...

Byddwch yn ymwybodol o sgamiau Coronafeirws

Fel rhan o Bythefnos Ymwybyddiaeth o Sgamiau, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Jeff Cuthbert, yn rhybuddio trigolion i fod yn ymwybodol o seiber-sgamiau...

Mohammad (Oscar) Asghar AS

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi siarad yn dilyn marwolaeth sydyn Mohammad (Oscar) Asghar AS. Dywedodd: “Roeddwn yn drist iawn i glywed am...

Diweddariad Aelodau Senedd y DU (ASau) Gwent

Dywedodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert: “Ddiwedd yr wythnos ddiwethaf fe wnes i ymuno â Phrif Gwnstabl Heddlu Gwent mewn galwad cynhadledd...

Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, wedi gwneud y sylw canlynol ar ôl cyfarfod diweddaraf y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad. Dywedodd:...

Mis Pride

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, yn cefnogi Mis Pride sy'n cael ei gynnal ym mis Mehefin.  Dywedodd: “Mis Mehefin yw Mis Pride pan...