Y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd

Mae Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent yn recriwtio Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd ar hyn o bryd. Mae Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd yn aelodau'r...

Blwyddyn Newydd Dda

Hoffwn ddechrau 2020 trwy ddymuno Blwyddyn Newydd Dda i bob un ohonoch chi a diolch i’r swyddogion a staff heddlu, a chydweithwyr yn y gwasanaethau brys, a oedd...

Gwaith yn dechrau ar adnodd heddlu newydd

Mae'r gwaith o ddarparu timau plismona rheng flaen gydag amgylchedd addas i'r pwrpas wedi dechrau, wrth i waith adeiladu gychwyn ar bencadlys newydd Heddlu...

Blog: Mis Hanes Pobl Dduon 2019

Roeddwn wrth fy modd i siarad yn nigwyddiad Mis Hanes Pobl Dduon Race Council Cymru yng Ngwent, ddydd Llun 21 Hydref.  Roedd y digwyddiad, ar y thema...

Arolwg o ddiogelwch swyddogion

Mae'r Gymdeithas Comisiynwyr Heddlu a Throsedd yn cynnal arolwg cenedlaethol o ddiogelwch swyddogion heddlu. Maen nhw eisiau deall barn y cyhoedd am gadw...