GWYBODAETH AM Y CONTRACT

Fel y nodwyd yng Ngorchymyn Cyrff Plismona Lleol Etholedig (Gwybodaeth Benodol) (Diwygio) 2012, Adrannau 4 (b) ac (c), mae'n rhaid i bob contract a chanddo werth dros £10,000 yr ymrwymir iddo gan y Comisiynydd neu'r Heddlu, gael ei gyhoeddi yn ogystal â chopi o bob gwahoddiad i dendro a gyflwynwyd lle bo gan gontract werth disgwyliedig dros £10,000.

Gwahoddiadau i Dendro

Mae copïau o bob gwahoddiad i dendro ar gael ar wefan Gwerthwch i Gymru.

I gael mynediad i bob gwahoddiad blaenorol i dendro, defnyddiwch y cyfarwyddiadau canlynol:

  1. Ewch i wefan Gwerthwch i Gymru
  2. Ar y dudalen 'chwilio manwl' cliciwch ar flwch testun 'Enw'r Awdurdod' a theipiwch 'Police and Crime Commissioner for Gwent'
  3. Ar waelod y dudalen chwilio ticiwch y blwch i gynnwys hysbysiadau sydd wedi dod i ben
  4. Cliciwch ar y botwm 'Chwilio'
  5. Dylai pob gwahoddiad presennol a gwahoddiadau sydd wedi dod i ben ymddangos.

Contractau a Ddyfarnwyd

All awarded contracts are available on the Bluelight Procurement Database

To access all contracts, please use the following instructions:

  1. Access the Bluelight Procurment Database website
  2. Under the heading 'Welcome to the Bluelight Procurement Database', at the bottom of the box, the last sentence reads For a list of current contracts for member authorities please click here.  Please click this link.
  3. In the search criteria, select the drop down list next to 'Organisation' and select Gwent Police.
  4. Click the 'Search' function
  5. All current and expired invitations to tender should appear at the bottom of the page.

Please note:  You do not have to sign up to the Bluelight Database to be able to access the contract information.

Rhannu hyn: