Cronfa Gymunedol yr Heddlu Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent 2019/20

Rhif 
Penderfyniad
SefydliadSwm a Ddyfarnwyd

Ardal

PwrpasRheswm dros y Dyfarniad

Amodau Ynghlwm â'r Dyfarniad

PCCG-2019-073Duffryn Community Link£25,058.82NewportThis project was initially funded in 2018/19 (decision number PCCG-2019-051) and has in principle been awarded year two funding subject to satisfactory reporting.Bodloni’r meini prawf cyllidAdroddiad monitro canlyniadau o fewn un flwyddyn
PCCG-2019-073Creazione in the Community£20,900Caerphilly

This project was initially funded in 2018/19 (decision number PCCG-2019-051) and has in principle been awarded year two funding subject to satisfactory reporting.

Bodloni’r meini prawf cyllidAdroddiad monitro canlyniadau o fewn un flwyddyn
PCCG-2019-073The Gap Wales£15,000NewportTo deliver the Sanctuary project from 1st January 2020 to 31st December 2020, working with young asylum seekers and refugees, providing them with relational, holistic support, advice and social activities.Bodloni’r meini prawf cyllidAdroddiad monitro canlyniadau o fewn un flwyddyn
PCCG-2019-073Alway Amateur Boxing Club£20,000NewportTo deliver the Stop Stabbing Start Jabbing project on Tuesdays and Thursdays 5pm – 7pm and Saturdays 10am – 2pm, from the 1st January 2020 to 31st December 2020.   This project will provide boxing / mentoring programmes to those people at risk of entering the criminal justice system or who have been young victims of crime.Bodloni’r meini prawf cyllidAdroddiad monitro canlyniadau o fewn un flwyddyn
PCCG-2019-073Cwmbran Centre for Young People (CCYP)£40,314.72CwmbranTowards the delivery of the Open Access Drop in Project from 1st January 2020 to 31st December 2020.  This will include provision of a drop in facility five nights a week within a safe environment, that provides tailor made services, activities and support, with counsellors and mentors available to young people attending.Bodloni’r meini prawf cyllidAdroddiad monitro canlyniadau o fewn un flwyddyn
PCCG-2019-073Cymru Creations£25,000Blaenau Gwent To deliver the Blaenau Gwent Film Academy project from 1st January 2020 to 31st December 2020, which will include the opportunity for young people to create a series of short films focusing on current issues and concerns. Bodloni’r meini prawf cyllidAdroddiad monitro canlyniadau o fewn un flwyddyn
PCCG-2019-073County in the Community£11,807.50NewportTowards the Premier League Kicks project in Ringland, running from 1st November 2019 to 31st October 2020.   Weekly sessions will be provided on a Thursday outside of school hours.  Learning opportunities will also be provided to improve young people’s development and wellbeing.Bodloni’r meini prawf cyllidAdroddiad monitro canlyniadau o fewn un flwyddyn
PCCG-2019-051Grwpiau Ieuenctid Bryn Farm a Choed Cae£40,151Blaenau GwentTuag at brosiect rhwng y cenedlaethau a fydd yn rhoi sylw i gydberthnasau rhwng pobl hŷn a phobl ifanc. Bydd yn rhoi sylw i ddatblygiad personol unigolion, materion iechyd meddwl unigol a chysylltiedig, datblygiadau addysgol a rhyngweithio cymdeithasol.   Bydd y rhaglen weithgareddau'n cynnwys cyfleoedd i bobl ifanc arwain gweithgareddau yn yr ysgol a thu allan i'r ysgol a chreu ymrwymiad i ddatblygiad personol. Bodloni’r meini prawf cyllidAdroddiad monitro canlyniadau o fewn un flwyddyn
PCCG-2019-051Gwasanaeth Eiriolaeth Cenedlaethol ar gyfer Pobl Ifanc£49,909Blaenau GwentTuag at brosiect sy'n ymgysylltu â phlant a phobl ifanc sydd mewn perygl o fynd i mewn i'r system cyfiawnder troseddol, neu sydd mewn perygl o ddod yn ddioddefwyr trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.  Bydd y prosiect yn helpu i chwalu rhwystrau i ymgysylltu gyda gwahanol wasanaethau (e.e. sefydliadau addysg a sefydliadau yn y gymuned) yn ogystal â meithrin cydberthnasau gwaith cadarnhaol, codi dyheadau a meithrin hyder. Bydd y prosiect yn defnyddio eiriolaeth a dull seiliedig ar hawliau i sicrhau bod barn pobl ifanc yn cael ei chlywed a'u safbwyntiau'n cael eu gwerthfawrogi. Bydd gwasanaethau pwrpasol yn cael eu darparu i gefnogi pobl ifanc ar sail un i un hefyd, i'w helpu nhw gyda'u problemau a'u cyfeirio nhw at wasanaethau eraill. Bodloni’r meini prawf cyllidAdroddiad monitro canlyniadau o fewn un flwyddyn
PCCG-2019-051Urban Circle Productions£50,000

Casnewydd

Tuag at Gam 2 prosiect U Turn a dderbyniodd gyllid ar gyfer Cam 1 yn 2018/19.  Bydd y prosiect yn defnyddio gwahanol ffurfiau ar gelf greadigol i fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol lluosog sy'n effeithio ar bobl ifanc bregus.  Bydd y prosiect yn gweithio gyda phartneriaid i gynllunio a threfnu gwahanol ddigwyddiadau (e.e. Calan Gaeaf) a gweithdai, gan dderbyn atgyfeiriadau ble y bo'n briodol.   Bydd yn darparu hyfforddiant sgiliau bywyd ac yn rhoi cyfle i'r bobl ifanc ennill cymwysterau mewn gwahanol feysydd (e.e. Cymorth Cyntaf, Diogelu a Gwaith Ieuenctid).Bodloni’r meini prawf cyllidAdroddiad monitro canlyniadau o fewn un flwyddyn
 Total£298,141.04    
Rhannu hyn: