Cyllid a Ddyfarnwyd 2020-21

Rhif 
Penderfyniad
Sefydliad Swm a Ddyfarnwyd

Ardal

Pwrpas Rheswm dros y Dyfarniad

Amodau Ynghlwm â'r Dyfarniad

PCCG-2019-074 Ymddiriedolaeth Elusennol Bridge to Cross £15,000

Sir Fynwy

Tuag at y prosiect - 7 Corners Outreach Hotspot, a fydd yn darparu gwaith a gweithgareddau cymorth yn y gymuned i bobl ifanc sydd mewn argyfwng. Bodloni’r meini prawf cyllid Adroddiad monitro canlyniadau o fewn un flwyddyn
PCCG-2019-074 Changing Gearz £15,000 Torfaen To deliver the Inspirational DJ Project, which will provide weekly workshops ins DJing, music production etc., build up mentoring and training skills in young people and provide the opportunity to gain qualifications that can lead to further employment options. Bodloni’r meini prawf cyllid Adroddiad monitro canlyniadau o fewn un flwyddyn
PCCG-2019-074 Yr Hwb Torfaen £15,000 Torfaen I ddarparu'r prosiect Inspirational DJ, a fydd yn darparu gweithdai wythnosol mewn gwaith DJ, cynhyrchu cerddoriaeth ac ati. Bydd yn datblygu sgiliau mentora a hyfforddi mewn pobl ifanc a rhoi cyfle iddynt ennill cymwysterau a all arwain at gyfleoedd cyflogaeth eraill.  Bodloni’r meini prawf cyllid Adroddiad monitro canlyniadau o fewn un flwyddyn
PCCG-2019-074 Clwb Bocsio Amatur St Michaels £14,365.30 Casnewydd Darparu Give it a Go - prosiect bocsio a ffitrwydd a fydd yn ymgysylltu â phobl ifanc ac yn eu haddysgu trwy ddefnyddio TG, cael gafael ar wybodaeth addysgol a darparu amgylchedd priodol fel ffordd o gael gwared ar ymladdgarwch a rhwystredigaethau. Bodloni’r meini prawf cyllid Adroddiad monitro canlyniadau o fewn un flwyddyn
PCCG-2019-074 Ysgol Gynradd Parc Tredegarl £7,588.75 Casnewydd Darparu'r prosiect Cyfathrebu Agored yng Nghanolfan Deuluol Coedwigaeth Dyffryn y tu allan i oriau ysgol. Bydd y prosiect yn darparu cyfleusterau galw heibio i blant 7-11 oed i ganfod problemau unigol neu broblemau grŵp a darparu datrysiadau ymarferol cadarnhaol.    Bodloni’r meini prawf cyllid Adroddiad monitro canlyniadau o fewn un flwyddyn
PCCG-2019-074 Tŷ Cymunedol £48,351 Casnewydd Tuag at ddarparu prosiect 'School's Out' Maendy, sy'n darparu sesiynau gwaith i bobl ifanc yn ystod gwyliau ysgol sy'n cynnwys teithiau addysgol a gweithgareddau yn y ganolfan. Bodloni’r meini prawf cyllid Adroddiad monitro canlyniadau o fewn un flwyddyn
PCCG-2019-074 Cymorth i Fenywod Cyfannol £36,629.62 Casnewydd Tuag at ddarparu ardal chware sefydlog sy'n therapiwtig, yn ddiogel ac yn hygyrch i bob plentyn a pherson ifanc sy'n byw yn y lloches  Bodloni’r meini prawf cyllid Adroddiad monitro canlyniadau o fewn un flwyddyn
PCCG-2019-074 Grwpiau Ieuenctid Coed Cae a Fferm Bryn £40,151 Blaenau Gwent Cafodd y prosiect hwn ei ariannu gyntaf yn 2019/20 (rhif penderfyniad PCCG-2019-051) a dyranwyd cyllid dwy flynedd iddo mewn egwyddor yn amodol ar dderbyn adroddiadau boddhaol. Bodloni’r meini prawf cyllid Adroddiad monitro canlyniadau o fewn un flwyddyn
PCCG-2019-074 Urban Circle £50,000 Casnewydd Cafodd y prosiect hwn ei ariannu gyntaf yn 2019/20 (rhif penderfyniad PCCG-2019-051) a dyranwyd cyllid dwy flynedd iddo mewn egwyddor yn amodol ar dderbyn adroddiadau boddhaol. Bodloni’r meini prawf cyllid Adroddiad monitro canlyniadau o fewn un flwyddyn
PCCG-2019-074 Canolfan Pobl Ifanc Cwmbrân £40,314.72 Cwmbrân Cafodd y prosiect hwn ei ariannu gyntaf yn 2019/20 (rhif penderfyniad PCCG-2019-073) a dyranwyd cyllid dwy flynedd iddo mewn egwyddor yn amodol ar dderbyn adroddiadau boddhaol. Bodloni’r meini prawf cyllid Adroddiad monitro canlyniadau o fewn un flwyddyn
PCCG-2019-074 The Gap Cymru £16,438 Casnewydd Cafodd y prosiect hwn ei ariannu gyntaf yn 2019/20 (rhif penderfyniad PCCG-2019-073) a dyrannwyd cyllid dwy flynedd iddo mewn egwyddor yn amodol ar dderbyn adroddiadau boddhaol. Bodloni’r meini prawf cyllid Adroddiad monitro canlyniadau o fewn un flwyddyn