Cofnodion Penderfyniadau ar gyferALL

121 Penderfyniadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent o Pob blwyddyn

PCCG-2018-001  Adroddiad Diweddaru Chwe Mis Rheoli'r Trysorlys 2017-18

Mae'r Comisiynydd wedi monitro Gweithgareddau Rheoli'r Trysorlys am y cyfnod 1 Ebrill 2017 tan 31 Hydref 2017.

PCCG-2018-001

Dyddiad yr Adroddiad: 3rd January 2018

Mae Rheoli'r Trysorlys yn cynnwys benthyca, buddsoddi, bancio a rheoli llif arian.

Dangos Mwy
Rhannu hyn: