Cofnodion Penderfyniadau ar gyferALL

92 Penderfyniadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent o Pob blwyddyn

PCCG-2018-002  Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2018-19 tan 2020-21

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Strategaeth Rheoli'r Trysorlys ar gyfer 2018-19 i 2020-21 ac Arferion Rheoli'r Trysorlys.

 

PCCG-2018-002

Dyddiad yr Adroddiad: 3rd January 2018

Mae Rheoli'r Trysorlys yn cynnwys benthyca, buddsoddi, bancio a rheoli llif arian.

Mae’n ofynnol bod y Comisiynydd yn mabwysiadu a chydymffurfio â Chod Darbodus CIPFA ar gyfer Cyllid Cyfalaf mewn Awdurdodau Lleol a Chod Ymarfer CIPFA ar Reoli'r Trysorlys. Mae Strategaeth Rheoli'r Trysorlys ac Arferion Rheoli'r Trysorlys wedi cael eu cytuno er mwyn cydymffurfio â'r codau.

Dangos Mwy
PCCG-2018-001  Adroddiad Diweddaru Chwe Mis Rheoli'r Trysorlys 2017-18

Mae'r Comisiynydd wedi monitro Gweithgareddau Rheoli'r Trysorlys am y cyfnod 1 Ebrill 2017 tan 31 Hydref 2017.

PCCG-2018-001

Dyddiad yr Adroddiad: 3rd January 2018

Mae Rheoli'r Trysorlys yn cynnwys benthyca, buddsoddi, bancio a rheoli llif arian.

Dangos Mwy
Rhannu hyn: