Dyfarnodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd gyfanswm o £201,553 o gyllid grant eithriadol i chwe sefydliad yng Ngwent er mwyn iddynt roi cymorth i ddioddefwyr a goroeswyr cam-drin domestig a thrais rhywiol yn ystod pandemig Covid-19.

PCCG-2020-020
Dyddiad yr Adroddiad: 30th June 2020

Pwrpas y cyllid yw cynorthwyo sefydliadau i dalu am gostau ychwanegol rhwng 24 Mawrth a 31 Hydref 2020, trwy addasu gwasanaethau yn ystod y pandemig er mwyn ymdopi â galw cynyddol o ganlyniad iddo. Yn dilyn proses ymgeisio agored a chystadleuol, dyfarnwyd £201,553 i sefydliadau yng Ngwent fel a ganlyn: 

BAWSO
£34,946

Cymorth i Fenywod Cyfannol
£79,442

Llamau
£15,054

Llwybrau Newydd
£39,354

Phoenix Domestic Abuse
£22,277

Cymorth i Ddioddefwyr
£10,480

 

Rhannu hyn: