Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi adolygu cofrestri rhoddion a lletygarwch a buddiannau busnes Heddlu Gwent ar gyfer 2019-20.

PCCG-2020-017
Dyddiad yr Adroddiad: 4th June 2020

Mae'r Comisiynydd yn fodlon bod yr holl ddatganiadau a wnaed gan swyddogion a staff yn dderbyniol yn unol â'r polisïau a gweithdrefnau perthnasol.

 

Rhannu hyn: