Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd ar 12 Chwefror 2020 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

PCCG-2020-014
Dyddiad yr Adroddiad: 18th May 2020

 

Rhannu hyn: