Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi cyllid pellach i gyfrannu at ddarparu Eiriolwr Annibynnol ar gyfer Trais Domestig (IDVA) am y flwyddyn ariannol 2020/21.

PCCG-2020-009
Dyddiad yr Adroddiad: 11th May 2020

Rhoddir y cyllid i Gyngor Dinas Casnewydd, sy'n arwain y gwaith o drefnu darpariaeth y gwasanaeth IDVA ar hyn o bryd, nes bydd trefniadau comisiynu a chyllid hirdymor wedi cael eu cytuno.

 

Rhannu hyn: